TECHAFIRE

TECHAFIRE s.r.o

Profesionálne služby v BOZP, ochrane pred požiarmi a civilnej ochrane

TECHAFIRE
TECHAFIRE

O nás

Pre našich zákazníkov zabezpečujeme služby v oblasti ochrany pred požiarmi už viac ako 30 rokov. Spočiatku boli našim hlavným zameraním kontroly a opravy hasiacich prístrojov, hydrantov a predaj požiarneho materiálu. Postupom času sa dopyt po ponúkaných službách zvýšil, tak sme rozšírili portfólio ponúkaných služieb aj o služby technika požiarnej ochrany, špecialistu požiarnej ochrany, autorizovaného bezpečnostného technika a služby akreditovaného referenta civilnej ochrany.

V súčasnosti Vám ako spoločnosť TECHAFIRE s. r. o. ponúkame profesionálne zastrešenie komplexných služieb dodávateľským spôsobom v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany na základe osvedčení vydanými Prezídiom HaZz, Národným inšpektorátom práce a Ministerstvom vnútra SR.

Prečo práve nás?

Vypracujeme Vám dokumentáciu, vyškolíme Vašich zamestnancov, skontrolujeme Vám hasiace prístroje a zastúpime Vás pri kontrolách štátnych orgánov. Zabezpečujeme všetky služby pod jednou strechou a vy sa môžete venovať svojim povinnostiam. Zároveň disponujeme dostatočným počtom odborne spôsobilých zamestnancov a kvalitnou servisnou, softvérovou a dopravnou technikou.

Sme tu pre Vás.

AWARDS
Poskytujeme

0600 – 0700 Hours
Monday

Dodávame

0600 – 0700 Hours
Monday

Upravujeme

0600 – 0700 Hours
Monday

Nastavujeme

0600 – 0700 Hours
Monday

Ponúkame

Ochrana pred požiarmi

CIVILNÁ OCHRANA

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Náš cieľ

Našim cieľom je poskytovať prvotriedne a kvalitné zabezpečenie firiem a domácností, ich budov, priestorov a všetkého, kde by mohol oheň spôsobiť škody.

Radi Vás zastúpime aj pri kontrolách orgánov štátnej správy.

Pavol Černický

1 +
PRAVIDELNÝCH ZÁKAZNÍKOV
1 +
VYŠKOLENÝCH ZAMESTNANCOV ROČNE
1 +
SKONTROLOVANÝCH PRÍSTROJOV ROČNE
1 +
ROKOV S VAMI

KONTAKT